5724206341947392 Fruitually果然香港水果網店 岩手縣冬戀蘋果 2個 岩手縣嘅極究蘋果「冬戀」 岩手縣環境嚴寒,令蘋果變得更甜,酸度低而且帶有濃厚嘅香味 Product #: fruitually-岩手縣冬戀蘋果 2個 2022-04-11 Regular price: $HKD$140.0 Available from: Fruitually果然香港水果網店In stock